Scalding Provenance

You Can On An Mensi, Can Do!

komvux västerås

På Komvux i Västerås kan man förändra sitt liv till det bättre om man vill. Man kan ansöka till ett av följande program, Barn och Fritid, Vård och Omsorg, eller Friskvård och Hälsa, och på så sätt läsa in gymnasiekompetens om man saknar det. De eventuella gymnasiekurser man redan har får man tillgodoräkna sig så man läser individanpassat efter eget tidsschema och bara de kurser man behöver. Alla kurser är studiemedelsgrundande, vilket innebär att man är berättigad att ansöka om studiemedel från CSN. En komvuxutbildning kan ge avsevärt utökade möjligheter för framtiden.